Bosanski | Engleski |

 

  NOVOSTI

Zaključci 5. redovne skupštine SRVI BIH
Obavještavamo Vas da je Savez RVI BIH danas održao svoju 15. redovnu izvještajnu Skupštinu. Skupštini je prisustvovalo 107 delegata, a od pozvanih gostiju odazvali su se gdin Gavrilo Grahovac, te pomoćni ministra Zahida Crnkića i predstavnik Saveza dobitnika največih ratnih priznanja FBIH. Svi izvještaji Predsjedništva i Komisija Saveza RVI BIH su jednoglanso usvojeni. U cilju zaštite interesa i prava RVI doneseni su sljedeći ZAKLJUČCI: 1. Delagati Skupštine daju punu podršku Predsjedništvu i rukovodstvu SRVI BIH u radu na zaštiti stećenih prava RVI. 2. Zadužuje se Predsjedništvo SRVI BIH da uputi pismo Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo sa zahtjevom da podignu optužnice protiv svih delegata Skupštine SRVI BIH, ukoliko Tužilaštvo ocijeni da u Savezu RVI BIH ima odgovornih osoba za dešavanja ispred zgrade Vlade FBIH 21.04.2010.godine, jer su delegati ove Skupštine donijeli Odluku o održavanju i načinu održavanja pomenutih protesta, izuzimajuči pojedinačnu odgovornost onih koji su činili izgrede. 3. Zadužuje se Predsjedništvo SRVI BIH da na bazi svih iznesenih prijedloga na 15. redovnoj Skupštini SRVI BIH sačine Operativni plan djelovanja svih organa i tijela SRVI BIH za narednih 60 dana, kako bi se obezbijedilo da izvršna i zakonodavna vlast Federacije BIH konačno zauzme stavove u vezi prijedloga Zakona upučenih od strane TBO ARBiH. 4. Sjednica Predsjendištva SRVI BiH će se održati dana 28.06.2010.godine u ponedjeljak sa početkom u 10,00 sati. 5. Donošenjem ovih Zaključaka stavljaju se van snage svi ranije doneseni Zaključci Skupština SRVI BIH, a koji se odnose na pitanja definisana prethodnim Zaključcima, a koja nisu djelimično ili u potpunosti realizovana iz bilo kog razloga.
24 Jun 2010 by savez